Regulamin

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem.
 2. Zasady dotyczące zapisów:

1.2 Każdy tatuaż wyceniany jest indywidualnie .
2.2 Cena zależna jest od:

 • ilości godzin potrzebnych na wykonywanie tatuażu 
 • czasu potrzebnego na wykonywanie projektu
 • ilości i powierzchni kolorów użytych w tatuażu
 • poziomu skomplikowania tatuażu
 • wielkości tatuażu
 • miejsca na ciele

3.2  Wyceny dokonuje studio lub artysta.
4.2  Termin tatuowania jest określany przy zapisie.
5.2 Czas trwania sesji, zabiegu oraz orientacyjna cena jest podawana przy zapisie.
6.2  Aby zarezerwować sesję, należy w ciągu do 3 dni roboczych od momentu ustalenia terminu, wpłacić zadatek w wysokości ustalonej ze Studiem lub Artystą. Zadatek pobiera studio w imieniu Artysty lub bezpośrednio Artysta. Szczegóły dotyczące zadatku można uzyskać na stronie internetowej pod  adresem: https://www.facebook.com/Madbulltattoo
7.2  Po tym terminie 3 dni roboczych zarezerwowany termin tatuowania może zostać anulowany. 
8.2  Podczas zapisywania się na kilka terminów, pobierany jest zadatek za każde spotkanie.
9.2 Zadatek jest bezzwrotny. (W przypadku odwołania sesji przez artystę lub studio. podlega zwrotowi w wysokości 100%).
10.2 Termin tatuowania bez utraty zadatku można zmienić jednokrotnie, maksymalnie na 7 dni przed umówionym zabiegiem. Zmiana w krótszym czasie niż do 7 dni od wyznaczonego terminu zabiegu, skutkuje utratą zadatku. Nowy termin jest wyznaczony przez Artystę lub Studio.
11.2  Niepojawienie się na umówiony termin skutkuje utratą zadatku. 
12.2  Artysta ma prawo do zmiany terminu spotkania, jeżeli uzna że:

 • pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie tatuażu, np. opalenizna, choroba skóry, podrażnienia na skórze.*
 • stan fizyczny klienta lub jego skóry, uniemożliwia poprawne wykonanie zabiegu*
  *(zmiana terminu nie wynikająca z winy artysty, równoznaczna jest z utratą zadatku).

3. Zasady dotyczące projektu tatuażu oraz wykonania:

 

 • Projekt tatuażu jest interpretacją wizualną artysty na podstawie opisu lub referencji klienta. 
 • Projekt podlega jednorazowej korekcie w dniu sesji. 
 • Tatuaże projektowane przez studio lub artystów objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione. 
 • Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień wykonywania zabiegu. 
 • Tatuator bez podania przyczyny ma prawo odmówić wykonywania zabiegu (dotyczy w przypadku gdy klient domaga się tatuażu innego niż umówiony przy zapisie). 
 • Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i efekt końcowy różni się od prezentowanego projektu. 
 • Artysta ma prawo do modyfikacji projektu w trakcie zabiegu, jeżeli jego zdaniem jest to konieczne. 
 • Artysta może współpracować z innym artystą przy tworzeniu projektu i jest on uznawany za współpracę, przy równym podziale praw autorskich. 

4. Zasady panujące w studiu: 

 • Klient podczas tatuowania nie może być pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
 • Jeżeli artysta wyrazi zgodę, klient może przyprowadzić jedną osobę towarzyszącą. Osoba ta będzie znajdować się w poczekalni. 
 • W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. 
 • Zabrania się przyprowadzania zwierząt.
 • Zabrania się dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy Artysty. 
 • Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł oraz rur (gripów). 
 • Zabrania się spożywania posiłków w pokoju zabiegowym (zakaz nie dotyczy własnych napojów butelkowanych).
 •  Posiłki można spożywać jedynie w pomieszczeniu oznaczonym jako poczekalnia lub pokój socjalny. 
 • W przypadku gdy tatuaż wymaga zdjęcia ubrania, klient ma prawo prosić o wydzielenie stanowiska za pomocą parawanu. W związku z koniecznością odpowiedniego napięcia skóry w miejscu tatuażu, artysta ma prawo zażądać odsłonięcia większej części ciała lub zdjęcia danej części ubrania/bielizny, aby poprawnie wykonać zabieg. 

5. Studio wykonuje zabiegi osobom pełnoletnim lub za zgodą opiekuna prawnego.

 • Klient musi mieć ukończone 17 lat.
 • W przypadku rozbieżności nazwisk dziecka oraz opiekuna prawnego, wymagany jest dokument potwierdzający powiązania między danymi osobami. 
 • W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest fizyczna obecność prawnego opiekuna w siedzibie studia przed zabiegiem. 
 • Dopuszcza się pisemną zgodę opiekuna bez fizycznej obecności, przy okazaniu do wglądu kserokopii dowodu osobistego opiekuna w celu weryfikacji danych. Zgoda musi być zgodna z naszym wzorem dostępnym na stronie.

6. Tatuaż wykonuje się na własną odpowiedzialność.

1.6. Artysta ani Studio nie odpowiada za powikłania, będące skutkiem zabiegu oraz złego obchodzenia się ze świeżym tatuażem. 
2.6. Wykonanie tatuażu wiąże się z przerwaniem ciągłości naskórka, co wiąże się z ryzykiem zarażenia się chorobami zakaźnymi takimi jak WZW, HIV. Skóra narażona jest na infekcję w ciągu kilku dni od wykonania zabiegu. 
3.6. Studio ani Artysta nie ponoszą odpowiedzialności za skutki uboczne związane z zabiegiem tatuażu. 
4.6 Przebieg zabiegu wykonania tatuażu: 

 • Artysta dezynfekuje skórę preparatem antyseptycznym. W przypadku wystąpienia owłosienia na skórze, zostaje ono usunięte jednorazową golarką, po czym skóra jest ponownie dezynfekowana. Artysta w jednorazowych rękawiczkach nanosi na skórę specjalny preparat (żel) pozwalający odbić wzór (kalkę) na skórze. Po zaakceptowaniu wielkości umiejscowienia wzoru na ciele, klient odczekuje od 10 do 20 minut w celu wyschnięcia wzoru. Artysta przygotowuje materiały jednorazowe do zabiegu. Jednorazowe są igły, uchwyty do maszyny, kubeczki na tusz, tusz oraz jednorazowe rękawiczki. Wielorazowa pozostaje jedynie maszyna wraz z zestawem zasilającym. Całość dezynfekowana jest przed oraz po zabiegu, a w trakcie wykonywania usługi pakowana w jednorazowe foliowe rękawy. Cały zabieg odbywa się w jednorazowych rękawiczkach zmienianych po upływie określonego czasu. Po zakończeniu tatuażu, skóra zabezpieczona jest przy pomocy opatrunku paroprzepuszczalnego zwanego „second skin” lub folią spożywczą.  

5.6. Materiały zużyte przy tatuażu, takie jak: igły, uchwyty do maszyn, kubeczki na tusz wraz z tuszem są utylizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy, zajmującej się odbiorem materiałów skażonych drobnoustrojami. 

7. Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym. 

1.7. Tatuaż jest towarem robionym na zamówienie, opłata nie podlega zwrotowi.
2.7. W przypadku znaczącego ubytku w tatuażu: 

8. Artysta może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian skórnych, które mogą wpłynąć na tatuaż. Przerwany zabieg podlega opłacie. W związku z potrzebą umówienia kolejnej wizyty, doliczana jest kwota 200 zł (zadatek), ze względu na potrzebę użycia nowych, sterylnych/jałowych materiałów i narzędzi.  

 • Przysługuje darmowa poprawa danego fragmentu, po pełnym wygojeniu tatuażu,  którego dotyczy poprawa.
 • Poprawa przysługuje nie później niż na 90 dni od chwili wykonania go. (Jeśli tatuaż wymaga poprawy, zalecamy wykonanie poprawy przy okazji innego tatuażu (ułatwia to proces gojenia i nie ogranicza naszego życia przez dodatkowe 2-3 tyg, jak by to miało miejsce w przypadku wykonania takich zabiegów oddzielnie).

9. Wykonanie tatuażu wiąże się ze zgodą na wykonanie zdjęcia.

 • Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub/i filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych, własnej witrynie internetowej oraz na wykorzystanie w celach marketingowych. 
 • Zdjęcia niektórych miejsc, takich jak np. biodra, mostek, żebra itp. często wymagają odsłonięcia miejsc intymnych, aby poprawnie ukazać cały tatuaż. Akceptując regulamin, zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę. 

10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania procesy gojenia ( zalecany proces gojenia można znaleźć na stronie w zakładce Pielęgnacja)
11. Klient, wpłacając zadatek lub poddając się zabiegowi bez zadatku, wyraża zgodę na świadome wykonanie zabiegu oraz świadomie akceptuje powyższy regulamin.